Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Kiểm tra tổ chức thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 03/ĐK:HT ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an
Số ký hiệu 33/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/01/2024 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra tổ chức thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 03/ĐK:HT ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an