Văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu 01/CTr-UBND Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 29/01/2024 Người ký LĐ UBND thị xã
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024