Văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu 01/CTr-HĐND Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 02/02/2024 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024