Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu 119/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đương
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024