Văn bản quy phạm pháp luật

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND; hướng dẫn số 4008/HD-SLĐTBXH ngày 27/10/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 1369/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND; hướng dẫn số 4008/HD-SLĐTBXH ngày 27/10/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh