Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Số ký hiệu 117/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023