Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 1364/UBND-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2023 Người ký UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh