Văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu 52/CTr-TU Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 31/10/2023 Người ký Nguyễn Văn B
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023