Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số ký hiệu 113/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/10/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Giao thông vận tải File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới