Văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu 11/CTr- TTHĐND20 Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 30/10/2023 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023