Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Số ký hiệu 114/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 26/10/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đương
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV