Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện thị xã Thuận Thành năm 2023
Số ký hiệu 01/KH- BCĐ Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/10/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện thị xã Thuận Thành năm 2023