Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2023
Số ký hiệu 111/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 06/10/2023 Người ký Nguyễn Văn Thược
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2023