Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu 101/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/09/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đương
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030