Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thị xã Thuận Thành năm 2023
Số ký hiệu 98/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/09/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thị xã Thuận Thành năm 2023