Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn Thị xã Thuận Thành giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu 97/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 05/09/2023 Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn Thị xã Thuận Thành giai đoạn 2023 - 2025