Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu 95/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/09/2023 Người ký Nguyễn Văn Thược
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã