Văn bản quy phạm pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu 08/CTr- UBND Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 29/08/2023 Người ký UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023
Văn bản khác :