Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số ký hiệu 62/KH-TU Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/08/2023 Người ký Nguyễn Văn B
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới