Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1019
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 01/CTr-HĐND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024 Lĩnh vực khác 02/02/2024
2 28/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức bắn pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 02/02/2024
3 136/UBND-NV V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Nội vụ 31/01/2024
4 33/KH- UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra tổ chức thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 03/ĐK:HT ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an An ninh - Quốc phòng 30/01/2024
5 01/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024 Nội vụ 29/01/2024
6 81/CV- UBND V/v tập trung thanh toán qua tài khoản cho đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Lĩnh vực khác 26/01/2024
7 117/UBND-VX V/v chuẩn hóa, cập nhật thông tin tài khoản thư điện tử công vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn phục vụ kết nối Hệ thống định danh và xác thực điện tử Bộ Công an Văn hoá - Thể thao - Du lịch 25/01/2024
8 104/ UBND- NC V/v thực hiện đảm bảo an toàn PCCC trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu năm An ninh - Quốc phòng 23/01/2024
9 26/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn PCCC” thị xã Thuận Thành An ninh - Quốc phòng 23/01/2024
10 19/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - 2024 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 19/01/2024
11 18/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Thuận Thành năm 2024 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 18/01/2024
12 17/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Nội vụ 17/01/2024
13 73/KH- TU KẾ HOẠCH Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11.7.2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ Nội vụ 15/01/2024
14 16/KH- UBND KẾ HOẠCH Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Nội vụ 15/01/2024
15 44/CV- UBND V/v tập trung cao độ mở tài khoản và thanh toán qua tài khoản cho đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Lao động - Thương binh - Xã hội 12/01/2024
16 10/KH- UBND Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 Nội vụ 12/01/2024
17 09/KH- UBND KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo an toàn giao thông năm 2024 Giao thông vận tải 12/01/2024
18 11/KH- UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng cháy chữa cháy (PCCC); quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ, đèn trời dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội đầu năm 2024 Lĩnh vực khác 12/01/2024
19 14/KH- UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Nội vụ 12/01/2024
20 15/KH- UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Nội vụ 12/01/2024
Trang 1/51|<<123456>>|