Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 919
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1129/ UBND- NC V/v tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn thị xã An ninh - Quốc phòng 19/09/2023
2 98/KH- UBND KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thị xã Thuận Thành năm 2023 Lĩnh vực khác 16/09/2023
3 1049/UBND-NC V/v tổng kiểm tra, rà soát việc thành lập và duy trì hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn thị xã An ninh - Quốc phòng 12/09/2023
4 1049/UBND-NC V/v tổng kiểm tra, rà soát việc thành lập và duy trì hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn thị xã An ninh - Quốc phòng 12/09/2023
5 102/KH- UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Thuận Thành Lĩnh vực khác 12/09/2023
6 1096/UBND-TNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 Tài nguyên-Môi trường 12/09/2023
7 1097/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Lễ phát động Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 Tài nguyên-Môi trường 12/09/2023
8 1126/UBND-NC V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” năm 2023 An ninh - Quốc phòng 11/09/2023
9 101/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Lĩnh vực khác 08/09/2023
10 1242/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ thửa đất tại khu phố Đại Tự, phường Thanh Khương Tài nguyên-Môi trường 08/09/2023
11 421/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Tài nguyên-Môi trường 08/09/2023
12 95/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Tài nguyên-Môi trường 07/09/2023
13 97/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn Thị xã Thuận Thành giai đoạn 2023 - 2025 Lĩnh vực khác 05/09/2023
14 1043/UBND- NHCS V/v tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội Kinh tế - Tài chính 05/09/2023
15 09/CTr-HĐND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023 Lĩnh vực khác 31/08/2023
16 08/CTr- UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023 Lĩnh vực khác 29/08/2023
17 50/CTr-TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023 Lĩnh vực khác 29/08/2023
18 1005/UBND- VX V/v chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Kinh tế - Tổng hợp 25/08/2023
19 1010/UBND- NC V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Nội vụ 25/08/2023
20 62/KH-TU KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới An ninh - Quốc phòng 24/08/2023
Trang 1/46|<<123456>>|