Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 744
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 05/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2023 An ninh - Quốc phòng 06/01/2023
2 01/KH-BATGT KẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023 Giao thông vận tải 06/01/2023
3 06/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” xuân Quý Mão năm 2023 Tài nguyên-Môi trường 06/01/2023
4 04/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Lĩnh vực khác 06/01/2023
5 02/KH-UBND KẾ HOẠCH Thưc hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bô, công chức, viên chức và Nhân dân về nôi dung Công ước chống tra tấn và pháp luât Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện Thuân Thành năm 2023 Tư pháp 05/01/2023
6 120/KH-UBND KẾ HOẠCH Cải cách hành chính huyện Thuận Thành năm 2023 Nội vụ 30/12/2022
7 13/CTr-TTHĐND20 Chương trình công tác tháng 1 năm 2023 Lĩnh vực khác 30/12/2022
8 13/Ctr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 01 năm 2023 Lĩnh vực khác 26/12/2022
9 117/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2023 Y tế 26/12/2022
10 116/KH-UBND Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 23/12/2022
11 12 /KH-BCĐLNATTP KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 Lĩnh vực khác 22/12/2022
12 1458/UBND-VX V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 19/12/2022
13 90/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc công bố công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 Và phương hướng nhiệm vụ dự toán năm 2023 trình kỳ họp HĐND huyện Kinh tế - Tài chính 15/12/2022
14 14/BCH V/v triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15/12/2022
15 111/Kh-UBND Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13/12/2022
16 112/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13/12/2022
17 16/KH-BATGT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2023 Giao thông vận tải 12/12/2022
18 22-CT/HU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 Lĩnh vực khác 09/12/2022
19 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 Lĩnh vực khác 08/12/2022
20 254/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Lĩnh vực khác 30/11/2022
Trang 1/38|<<123456>>|