Thống kê truy cập

Online : 7592
Đã truy cập : 130847889

Lễ giao nhận quân năm 2024 đã cận kề, thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã cũng đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị. Tổ chức buổi lễ bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.