Thống kê truy cập

Online : 4182
Đã truy cập : 119403059

Ngày 29/11/2023, UBND thị xã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kết luận số 739 và kết luận số 740 của tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thược - phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, phường.