Thuận Thành họp phiên thường kỳ tháng 11/2021

25/11/2021 10:30 Số lượt xem: 75

Ngày 23/11/2021, UBND huyện Thuận Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.  Đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó Bí thư,  Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện và  một số cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.


 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung báo cáo như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; báo cáo Tài chính ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện…Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát thì tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên một số chỉ tiêu tuy giảm so với kế hoạch, nhưng các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, ANCT, trật tự ATXH vẫn được đảm bảo.  Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm là trên 791 tỷ đồng, đạt 90% dự toán; tỷ lệ trẻ suy sinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, theo cân nặng là 6,3%, theo chiều cao là 10,9%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%.

Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội được quan tâm chỉ đạo, năm 2021 có trên 92% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; lĩnh vực thông tin - tuyên truyền hoạt động có hiệu quả nhất là trong lĩnh vực tuyên truyền phòng chống dịch covid - 19….  

Đánh giá cao những kết quả đã được trong thời gian qua mặc dù trong bối cảnh dịch covid – 1, đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó Bí thư, Chủ tịch IBND huyện

yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần hoàn thành tốt các nội dung như: khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, để hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra; Trong thời gian từ nay đến tết nguyên đán chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hèm lòng lề đường; Chủ động các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu phi; Đặc bietj trong công tác phòng chống dịch covid – 19 đề nghi các đồng chí tại hội nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, nhiệm vụ cơ quan để phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch, nhất là băt đầu từ ngày 24/11 tổ chức tiêm phòng covid 19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tập trung thực hiện các tiêu chí để trở thành thị xã Thuận Thành; Đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm cũng như thực hiện nghiêm túc trong công tác tuyển quân 2022.

Quốc Hoàn