UBND thị xã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kết luận số 739 và kết luận số 740 của tỉnh ủy Bắc Ninh

29/11/2023 16:16 Số lượt xem: 162

Ngày 29/11/2023, UBND thị xã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kết luận số 739 và kết luận số 740 của tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thược - phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, phường.


 

Thực hiện kết luận 739, 740 của BTV tỉnh ủy, 18/18 xã phường đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã. 18/18 xã phường ban hành kế hoạch xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển đổi quyền sử dụng đất trên địa bàn; 18/18 xã phường thành lập tổ tư vấn, giúp việc cho ban chỉ đạo cấp xã để xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Đến hết ngày 15/11/2023 cơ bản các xã, phường đã triển phát tờ khai hiện trạng sử dụng đất và thực hiện hướng dẫn cho người dân kê khai tập trung. Đối với diện tích đất dân cư dịch vụ, Trên địa bàn thị xã có 03 dự án giao đất dân cư dịch vụ, gồm: dự án đất dân cư dịch vụ tại phường Hồ (diện tích khoảng 19,5 ha), Dự án đất dân cư dịch vụ tại phường Thanh Khương (diện tích khoảng 24 ha), Dự án đất dân cư dịch vụ tại phường Xuân Lâm (diện tích khoảng 9,5 ha) Các khu đất để giao đất dân cư dịch vụ đến nay đã GPMB xong và cơ bản đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xong, hiện chưa thanh quyết toán nên chưa bàn giao cho nhà nước quản lý theo quy định.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thược phó chủ tịch TT UBND thị xã kết luận: Đẩy nhanh tiến độ kê khai đảm bảo đúng tiến độ phấn đấu đến 31/12 cơ bản xong kê khai phân loại để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cơ quan thường trực tham mưu tổ chức tập huấn hướng dẫn các xã, phường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện ./.

Quốc Hoàn