UBND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023

21/09/2023 16:21 Số lượt xem: 238

Ngày 21/9/2023, UBND thị xã Thuận Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đ/c Nguyễn Văn Thược – Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có các đ/c lãnh đạo HĐND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và 18 đ/c là chủ tịch UBND xã, phường.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả tình hình kinh tế- xã hội và sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2023; Công tác giữ gìn an ninh chính trị , trậtt tự qan toàn xã hội trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; Tình hình quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn thị xã...  Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thị xã gặp khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường; các địa phương đã tập trung triển khai sản xuất đảm bảo thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 8.573,2 ha, năng suất bình quân đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt 54.010,9 tấn; gieo trồng 609,4 ha cây rau màu hàng năm (đạt 102,5% diện tích kế hoạch).  Chăn nuôi – Thủy sản phát triển ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, đảm bảo đời sống và việc làm người lao động; tại 03 cụm công nghiệp hiện có 45 doanh nghiệp thuê đất đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 583.863 triệu đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1.411 triệu đồng

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh được quan tâm, không có dịch bệnh xảy ra.  Các xã, phường chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai. Công tác xây dựng, bảo trì các công trình đường giao thông, công tác quy hoạch và công bố quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ và thực hiện theo đúng quy định; kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện đối với các dự án trên địa bàn, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giải ngân vốn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, an sinh xã hội được quan tâm; Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng ổn định lâu dài. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng Nông thôn mới trong đó trọng tâm là đầu tư sửa chữa, xây dựng, mua sắm bổ sung thiết bị cho các trường; các trường học trên địa bàn đã tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024; ngành y tế đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại phiên họp, các xã, phường và phòng ban, chuyên môn của thị xã đã tập trung thảo luận nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai nhiệm vụ; đồng thời bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung: Tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án nông nghiệp và đặc biệt là giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 đi qua địa bàn; Thực hiện các biện pháp giải thiểu tai nạn giao thông… Từ nay đến hết năm 2023, Thuận Thành tập trung cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ dải ngân vốn đầu tư công; Chủ động các biện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa và sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và triển khai xây dựng quy hoạch phân khu; Tập trung giải quyết đơn thư của công dân ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện quy trình tuyển quân năm 2024 theo quy định. Chỉ đạo xã Nghĩa Đạo, phường Trạm Lộ, phường Ninh Xá diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023…

Hữu Ánh