UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9

20/09/2022 14:29 Số lượt xem: 203

Ngày 19/9/2022, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, phó Chủ tịch TT HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thược phó Chủ tịch TT UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo UB MTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc huyện;

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả tình hình kinh tế- xã hội và sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm;  kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản quý III năm 2022; Công tác giữ gìn an ninh chính trị , trậtt tự qan toàn xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; Tình hình quản lý đất đai, môi trường…. Từ đầu năm đến nay trong bối cảnh vừa điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vừa tiếp tục đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND huyện đã quyết liệt thực hiện các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra: Huyện đã cơ bản hoàn thành Đề án thành lập Thị xã Thuận Thành và các phường thuộc Thị xã Thuận Thành trình trình các cấp phê duyệt. Triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Công tác chỉ đạo, điều hành mang tính tổng thể, khoa học, có tính chiến lược và được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân, triển khai thực hiện sản xuất vụ mùa năm 2022; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng, đô thị, cơ bản đáp ứng các điều kiện để trở thành thị xã trong thời gian tới. Việc thực hiện các dự án đảm bảo hiệu quả, chất lượng, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án cơ bản đáp ứng được tiến độ đã đề ra, không phát sinh những vấn đề phức tạp, dự án khu công nghiệp Thuận Thành I đã được khởi công xây dựng... Công tác chỉnh trang đô thị phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Thực hiện tốt các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách; công tác điều hành và quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung cho chi đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội; tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tổ chức tốt Lễ hội Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu, Đại Lễ Phật đản 2022 đảm bảo an toàn. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vị trí, chất lượng giáo dục đại trà giữ vững trong tốp đầu toàn tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid -19 cho các đối tượng, quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân, không để xảy ra sai sót chuyên môn; tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành tốt công tác tuyển quân và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo an toàn. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư được thực hiện đúng theo quy định; xử lý các kết luận, quyết định sai phạm sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện, xử lý kịp thời. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước chưa đảm bảo tiến độ dự toán giao.  Việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa đồng bộ, thống nhất, dẫn đến phải điều chỉnh; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế; tiến độ thi công một số dự án, công trình còn chậm. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đặc biệt là xả nước thải của một số doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp còn chưa nghiêm, xả nước thải còn vượt tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ những nhiệm vụ cần tập trung trong thười gian tới như: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng chống dịch covid – 19; Chủ động phòng chống dịch bẹnh trên đàn vật nuôi; Hoàn thiện việc giải ngân đầu tư công; Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các cơ sơ kinh doang có điều kiện, nhất là các quán karaoke; Kiểm tra lại cơ sở vật chất toàn bộ các trường học trên địa bàn; Tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón nhận huyện trở thành thị xã và kỷ niệm 110 năm ngày thành lập huyện.

Quốc Hoàn