Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 7

30/07/2022 16:19 Số lượt xem: 91

Ngày 28/7/2022, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 7/2022. Dự và truyền đạt các nội dung tại hội nghị có đồng chí Lê Đức Thọ chi cục phó Cục bảo vệ môi trưởng tỉnh Bắc Ninh; Dự hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Quảng, UV BTV, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện. Bí thư, phó bí thư TT và báo cáo viên các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đức Thọ chi cục phó Cục bảo vệ môi trưởng tỉnh Bắc Ninh trực tiếp truyền đạt các nội dung về tình hình phân loại, thu gom xử lý rác thải hiện nay như: Các luật  mới có hiệu lực về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; Thực trạng tình hình thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Bính, chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự huyện truyền đạt các nội dung về công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022.

Qua hội nghị đã cung cấp thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo, báo cáo viên, cán bộ chủ chốt ở cơ sở để phục vụ cho công tác tham mưu lãnh đạo của cấp ủy các cấp đồng thời định hướng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn./.

Quốc Hoàn