Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024

06/02/2024 13:49 Số lượt xem: 128

Ngày 5/2/2024, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã Thuận Thành tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thược – Phó chủ tịch Thường trực UBND thị xã chủ trì hội nghị.


 

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2024, đảm bảo chỉ tiêu, đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Thuận Thành đã làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể chính trị xã hội các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị triển khai khám tuyển, thâm nhập ngay tại cơ sở; các cơ quan quân sự, công an thị xã làm tốt công tác hiệp đồng ra lệnh điều khám nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đảm bảo thời gian, đúng luật. Tổng số thanh niên có mặt khám nghĩa vụ quân sự, công an đã trúng tuyển là 302, trong đó: Quân sự 268 thanh niên và nghĩa vụ công an là 34. Đến nay, các đơn vị nhận quân đã về thẩm định hồ sơ, chốt quân số chính thức gọi công dân nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức theo đúng nghi lễ Quân đội; đảm bảo giao đủ quân số, chất lượng, đúng thời gian qui định. Thời gian tổ chức giao quân vào lúc 7h ngày 25/2/2024 (tức ngày 16 tháng riêng năm Giáp Thìn) tại Trung tâm văn hoá Luy Lâu./.

Hữu Ánh