Thuận Thành triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

20/09/2023 14:47 Số lượt xem: 323

Ngày 19/9/2023, UBND thị xã Thuận Thành tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Đương - Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

Năm 2023, thị xã Thuận Thành có 287 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó có 255 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Quân đội và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên chất lượng thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2023 của thị xã đã được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 vẫn còn một số vấn đề đặt ra, như: Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản liên quan vẫn còn mang tính thời điểm và chưa thực sự sâu rộng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số xã, phường chưa làm tròn khâu trong tuyển quân nên công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch tuyển quân chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, nhất là công tác sơ tuyển, xét duyệt các trường hợp tạm hoãn và đủ điều kiện nhập ngũ; việc xử lý vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự chưa nghiêm, chưa thật sự quyết liệt, còn lúng túng trong khâu xử lý và xử phạt… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành từ cấp thị xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch chặt chẽ, đồng bộ, khoa học để triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng cao và đảm bảo chỉ tiêu giao quân. Cùng với đó, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển theo đúng quy định; thực hiện công bằng, công khai minh bạch trong tuyển chọn, chế độ tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chống lệnh, trốn lệnh gọi khám, lệnh gọi nhập ngũ.

Hữu Ánh