Thuận Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

14/01/2023 10:12 Số lượt xem: 233

Ngày 12/01/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện; Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Thông tin các xã thị trấn; Các tập thể, cá nhân có quyết định khen thưởng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin năm 2022.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp, các ngành đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Triển khai hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp trong gia đình; Vận động Nhân dân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phong trào đoàn kết giúp nhau “ Xóa đói giảm nghèo” đã trở thành tâm điểm, được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư thực hiện; các khu dân cư đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hoàn toàn những tập tục mê tín dị đoan, nhân dân đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cũng được các cấp, ngành quan tâm tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về xây dựng môi trường xanh- sạch – đẹp. Năm 2022, toàn huyện có 100/108  làng, khu phố được UBND huyện công nhận danh hiệu văn hoá, đạt 92,5% đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt xây dựng thành công 3 Tuyến phố đạt  danh hiệu “Tuyến phố văn minh đô thị” năm 2022. Công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Năm 2022, toàn huyện có 43.871/47.058 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93,2% so với tổng số hộ. 112/124 cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  đạt 90,3%, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Việc chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện NQ 191của HĐND tỉnh được các cấp uỷ Đảng, chính quyền của huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đem lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa,  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá phát triển, góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hoá mới trong mỗi người dân. Năm 2022, toàn huyện có 975 đám tang, trong đó có 627 đám thực hiện hỏa táng người chết; bằng 64,3% tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số đơn vị tiêu biểu là Mão Điền, Nghĩa Đạo, Trạm Lộ, Xuân LâmTại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác văn hóa, thông tin. Đồng thời thảo luận đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành đã tra giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 và tổ chức ký cam kết không vi phạm tàng trữ, buôn bán, đốt pháp nổ trong dịp tết nghuyên đán 2023.

Một số hình ảnh:


 

Quốc Hoàn