Thuận Thành : Tình hình kinh tế nhiều khởi sắc, quyết tâm đẩy mạnh phát triển trong năm 2023

15/03/2023 08:43 Số lượt xem: 194

Với công tác lãnh đạo, điều hành quyết liệt bám sát mục tiêu đề ra, năm 2022 huyện Thuận Thành ghi nhận nhiều kết quả tích cự. Đây là “bàn đạp” cần thiết để toàn huyện hướng tới thực hiện thắng lợi phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

                        Description: /Users/mac/Downloads/1594082486372837837458-1617325761794626269860.jpeg

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực.

Mặc dù là địa phương chịu nhiều tổn thương do dịch Covid-19, song, năm 2022 UBND huyện Thuận Thành đã tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực, tiêu biểu.

Sản xuất nông nghiệp không ngừng khởi sắc

Năm 2022, huyện Thuận Thành được biểu dương khen thưởng huyện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân. UBND huyện Thuận Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 10.095,5 ha, bằng 99% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2021; trong đó: gieo trồng 9.020,3 ha lúa, đạt 98,9% kế hoạch và bằng 97% so với năm 2021, năng suất lúa bình quân đạt 64 tạ/ha, sản lượng 57.716 tấn; ước gieo trồng 1.075,2 ha cây rau màu các loại, đạt 100,6% kế hoạch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng không ngừng chỉ đạo, hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện ổn định, dịch bệnh được kiểm soát kịp thời; tổng đàn vật nuôi toàn huyện đạt 1.026.015 con (2.745 con trâu, bò; 68.120 con lợn; 850 con dê; 664.600 con gà; 264.900 con ngan, vịt; 24.800 chim cút, chim câu); diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên ao đất là 503,7 ha; nuôi trồng thủy sản trên đất lúa là 178,5 ha; nuôi cá lồng trên sông Đuống với số lượng 245 lồng (có 04 cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap)