Thuận Thành : Tình hình kinh tế nhiều khởi sắc, quyết tâm đẩy mạnh phát triển trong năm 2023

15/03/2023 08:43 Số lượt xem: 66

Với công tác lãnh đạo, điều hành quyết liệt bám sát mục tiêu đề ra, năm 2022 huyện Thuận Thành ghi nhận nhiều kết quả tích cự. Đây là “bàn đạp” cần thiết để toàn huyện hướng tới thực hiện thắng lợi phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

                        Description: /Users/mac/Downloads/1594082486372837837458-1617325761794626269860.jpeg

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực.

Mặc dù là địa phương chịu nhiều tổn thương do dịch Covid-19, song, năm 2022 UBND huyện Thuận Thành đã tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực, tiêu biểu.

Sản xuất nông nghiệp không ngừng khởi sắc

Năm 2022, huyện Thuận Thành được biểu dương khen thưởng huyện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân. UBND huyện Thuận Thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 10.095,5 ha, bằng 99% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2021; trong đó: gieo trồng 9.020,3 ha lúa, đạt 98,9% kế hoạch và bằng 97% so với năm 2021, năng suất lúa bình quân đạt 64 tạ/ha, sản lượng 57.716 tấn; ước gieo trồng 1.075,2 ha cây rau màu các loại, đạt 100,6% kế hoạch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng không ngừng chỉ đạo, hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện ổn định, dịch bệnh được kiểm soát kịp thời; tổng đàn vật nuôi toàn huyện đạt 1.026.015 con (2.745 con trâu, bò; 68.120 con lợn; 850 con dê; 664.600 con gà; 264.900 con ngan, vịt; 24.800 chim cút, chim câu); diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên ao đất là 503,7 ha; nuôi trồng thủy sản trên đất lúa là 178,5 ha; nuôi cá lồng trên sông Đuống với số lượng 245 lồng (có 04 cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap)

                          Description: /Users/mac/Downloads/Trang trai Delco, xa Nguyet Duc, Thuan Thanh.JPG.jpg

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác tiêm phòng đại trà và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, vệ sinh ao nuôi và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản thả nuôi được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Hướng tới năm 2023, UBND huyện Thuận Thành tiếp tục đề cao, đẩy mạnh phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn, hiệu quả; tiếp tục khuyến khích tích tụ ruộng đất để tạo điều kiện phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cơ giới hóa quá trình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư, trang trại; phát triển vùng chuyên canh thủy sản theo hướng an toàn thực phẩm.

Có thêm “sản phẩm gắn sao”

Bám sát chỉ đạo phát triển ngành nghề nông thôn, tích cực triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), lãnh đạo huyện Thuận Thành đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị và được Hội đồng của tỉnh đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2022 được 07 sản phẩm, trong đó: 03 sản phẩm đạt 3 sao (Phở khô, Bún khô, Bưởi diễn Quang Tiến) và 04 sản phẩm đạt 4 sao (Đậu thanh truyền thống, Đậu non Miso, Phở gạo hữu cơ, Bún gạo hữu cơ); rà soát, đăng ký và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách 14 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022 đợt 2.