Thuận Thành phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao

26/02/2024 07:09 Số lượt xem: 125

Với lợi thế về diện tích đất sản xuất nông nghiệp cùng với những lợi thế về điều kiện tự nhiên khác, Thuận Thành xác định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa an toàn, sạch, phục vụ cho thị trường đô thị và xuất khẩu.

Trong phát triển kinh tế, nông nghiệp mặc dù chiếm tỉ trọng thấp nhưng vẫn là mặt trận quan trọng của địa phương. Năm 2023, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của thị xã cũng ghi nhiều dấu ấn nỗ lực vượt khó, tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 16.992,87 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị trong sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 27 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, với hệ thống chuồng kín, điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn, uống tự động, xử lý chất thải chăn nuôi tại 8 xã, phường: Hoài Thượng, Gia Đông, An Bình, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Đại Đồng Thành, Đình Tổ. Đặc biệt, khai thác hiệu quả nuôi cá lồng trên sông Đuống, duy trì số lồng nuôi 280 lồng tại các xã: Mão Điền, Hoài Thượng, Đại Đồng Thành, Đình Tổ. Sản lượng thủy sản ước đạt 3.884 tấn. Bên cạng đó, các địa phương trong thị xã tích cực triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), lựa chọn được 17 sản phẩm tham gia chương trình năm 2023. Đặc biệt, thị xã đã tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt về lĩnh vực trồng trọt được quan tâm đầu tư từ khâu quy hoạch, công tác giống đến việc ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với nhiều phương thức đa dạng nhằm giúp nông dân giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, cây lúa vẫn chiếm ưu thế cả về năng suất, chất lượng, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện theo hướng liên kết 4 nhà, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Cùng với việc bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thị xã đã tập trung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, coi đó là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trọng trong nông nghiệp. Vài năm trở lại đây, thị xã đã tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ về giống cây, con; xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng sinh thái, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. UBND thị xã đã tiến hành thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho một số sản phẩm chủ lực của thị xã; xây dựng quy trình canh tác tổng hợp trong sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Nghiên cứu chọn tạo một số giống có kinh tế cao và xây dựng chuỗi liên kết hướng tới thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm trên địa bàn…

Tin rằng, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ; nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ để phát triển mạnh các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững, đặc biệt là cây ăn quả và chăn nuôi gia súc giá trị kinh tế cao. Chú trọng đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình, hệ thống thủy lợi để đáp ứng yêu cầu phục vục phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nhất là các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Người dân trong thị xã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách lớn, đúng đắn, hợp lòng dân để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đưa thị xã nhà phát triển nhanh và bền vững./.

 

Hữu Ánh