Thuận Thành phấn đấu cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân trước ngày 25.2

22/02/2024 17:28 Số lượt xem: 85

Vụ xuân năm 2024, thị xã Thuận Thành gieo trồng 4.434ha, trong đó cấy lúa là 4.103ha, cây màu là 330ha. Tính đến hết ngày 22/2 toàn thị xã đã gieo cấy xong 3.314ha, trong đó cấy là  3.020 ha, gieo thẳng 293,5 ha chiếm tỷ lệ 80,7% tổng diện tích cấy lúa. Làm đất được 3.900ha, chiếm 94% diện tích gieo cấy. Toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy đang sinh trưởng  phát triển tốt, không có tình trạng mạ chết do thời tiết. Trong những ngày tới, ban chỉ đạo sản xuất thị xã tập trung chỉ đạo các xã, phường đẩy nhanh tiến độ đưa mạ xuống đồng, phấn đấu đến ngày 25.2 cấy xong 100% diện tích, đồng thời hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc lúa sau cấy để tiếp tục có một vụ xuân thắng lợi ./.

Quốc Hoàn