Thuận Thành chuyển mình lên Thị xã trở thành đô thị thông minh, năng động

13/03/2023 10:10 Số lượt xem: 301

Là một vùng đất cổ lâu đời của tỉnh Bắc Ninh, Thuận Thành trước đây có tên là phủ Siêu Loại. Nơi có nhiều di tích nổi tiếng như Luy Lâu - đền thờ Nam Giao học tổ Sĩ Nhiếp, người đầu tiên đưa chữ Hán vào Việt Nam; chùa Dâu - ngôi chùa cổ của Việt Nam, nơi đầu tiên đạo Phật được phổ biến vào nước ta; đền thờ Kinh Dương Vương - thủy tổ nước Việt; làng nghề tranh Đông Hồ nổi tiếng…

 
                      

Trung tâm văn hóa Luy Lâu huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh và các điều kiện cụ thể, Ngày 13/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, trong đó tỉnh Bắc Ninh được thành lập 2 thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ từ ngày 10/4/2023. Đây là nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, tạo tiền đề và động lực để Thuận Thành tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh với chức năng là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại của tỉnh.

Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp quyết liệt và phù hợp, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Chỉ sau vài năm thực hiện Nghị quyết diện mạo của một thị xã công nghiệp năng động, hiện đại đã cơ bản hiện hữu. Tính đến đầu năm 2023, Thuận Thành đã đạt các tiêu chuẩn để trở thành thị xã; Thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành. Trong đó, thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

             

Một góc đô thị trung tâm huyện Thuận Thành

Từ một huyện thuần nông trở thành thị xã và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV vào cuối năm 2020, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thuận Thành đã hoàn thành được một khối lượng công việc rất lớn, với 5 tiêu chuẩn của một thị xã. Ngoài ra, các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Thuận Thành cũng đạt và vượt rất cao so với quy định, cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của huyện 3 năm (2018 -2020) đạt 9,35%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 65,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với cả nước 1,3 lần.

Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo trung bình giai đoạn 2018-2020 toàn huyện là 1,26%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm toàn tỉnh Bắc Ninh (1,31%). Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước hăng hái tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.