Thuận Thành chú trọng trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá

26/02/2024 07:05 Số lượt xem: 1118

Hiện nay, toàn thị xã có 85 di tích được nhà nước công nhận trong đó cấp quốc gia đặc biệt là 02, cấp quốc gia là 22, cấp tỉnh là 61 di tích; có 06 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia. Thời gian qua, UBND thị xã đã phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch hoàn thành nhiều dự án trùng tu, tôn tạo di tích. Năm 2023, trên địa bàn thị xã có 11 di tích được nhà nước hỗ trợ kinh phí tu bổ với kinh phí 6 tỷ đồng; Phối hợp với ban quản lý di tích tỉnh lập hồ sơ khoa học và dự trù kinh phí tôn tạo đề nghị UBND tỉnh công nhận cho 1 di tích… Thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với tỉnh để quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao du lịch trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. Chỉ đạo các ngành, các xã phường triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ các di tích lịch sử văn hoá, bảo đảm chất lượng công trình đúng với tiến độ và kế hoạch đề ra… qua đó nhằm giới thiệu với khách thập phương trong và ngoài thị xã khi về với Thuận Thành hiểu hơn lịch sử truyền thống, văn hoá lịch sử của địa phương./.

 

Hữu Ánh