Thôn Đình Tổ chú trọng phát triển kinh tế hộ

17/11/2023 09:44 Số lượt xem: 84

Hiện nay, thôn Đình Tổ xã Đình Tổ có 754 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/người/năm và hộ nghèo chỉ còn 3 hộ. Về phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn luôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân thôn Đình Tổ còn đầu tư phát triển nghề phụ, tham gia lao động ở trong và ngoài nước. Để xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu, BQL thôn đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động 100% nhân dân tham gia chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cuả nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước, hương ước của thôn, làng; phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa – xã hội từng bước phát triển. Đặc biệt là thực hiện tốt các chương trình như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, trang trí nhà cửa, sân, vườn, làm đường bê tông, cổng vào nhà, có tường rào, khuôn viên xanh; có vườn rau xanh, ao thả cá; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, không bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội…/.

 

Hữu Ánh