Thị ủy giao ban công tác Đảng, đoàn thể 9 tháng năm 2023

20/09/2023 14:51 Số lượt xem: 175

Chiều ngày 19/9/2023, Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, đoàn thể 9 tháng năm 2023. Đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư thường trực thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng thị ủy và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong 9 tháng năm 2023, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy. Trong đó, Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu giúp Thị ủy tổ chức triển khai các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Ban tuyên giáo thị ủy đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban kiểm tra thị ủy đã tham mưu giúp thị ủy thành lập các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát tiến hành kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ban Dân vận thị ủy tham mưu phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo hộ gia đình đặc biệt khó khăn vào các ngày lễ, tết; thực hiện các cuộc vận động; hướng dẫn các phong trào thi đua... Trung tâm chính trị thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kế hoạch tổ chức lớp học, mở 14 lớp học với trên 1.300 học viên. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Nông dân thị xã, Đoàn thanh niên thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Liên đoàn lao động thị xã đã thực hiện. có hiệu quả công tác tham mưu tích cực cho Thị ủy, UBND thị xã, thực tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế chung của Thị xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư thường trực thị ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ban xây dựng Đảng, văn phòng thị ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thị xã trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục bám sát vào chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thị xã đã đề ra trong những tháng cuối năm 2023. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và tham mưu các biện pháp giải quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền .

Hữu Ánh