Sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông 2022

13/09/2022 15:08 Số lượt xem: 213

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông và kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan chuyện môn của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Vụ Mùa năm 2022, thời tiết đầu vụ mưa kéo dài làm chậm tiến độ gieo cấy đặc biệt là những diện tích gieo sạ. Tuy nhiên, toàn huyện gieo cấy được 4.750 ha. Trong đó: Diện tích lúa là 4.502 ha, còn lại là cây mầu. Đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chăm sóc đợt 2 cho trên 100% diện tích lúa mùa, hiện các trà lúa đang trỗ bông. Qua kiểm tra, thăm đồng hiện trên đồng ruộng có các đối tượng sâu bệnh như: Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và chuột gây hại. Trong thời gian tới, để vụ Mùa giành thắng lợi, UBND huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con cần tập trung chăm bón, phòng trừ sâu bệnh hợp lý cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, chủ động phòng chống úng khi có mưa lớn xảy ra. Về kế hoạch sản xuất vụ đông, toàn huyện phấn đấu gieo trồng được 489 ha, trong đó 112 ha Ngô, 139 ha khoai tây và hơn 236 ha rau các loại, với các loại giống như Ngô NK4300, Ngô P4199;  khoai tây marabel, khoai tây Solare, Atlantic …

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sản xuất tại địa phương, trong đó khâu làm thủy lợi, cải tạo đất được nhiều đại biểu cho ý kiến nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thược, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã đã ghi nhận những kết quả trong công tác sản xuất trong thời gian qua, đồng thời cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới trong sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2022 đó là: Các địa phương cần tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra, thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, chủ động mọi phương án phòng, chống úng khi có mưa bão xảy ra. Đối với sản xuất vụ Đông cần phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả với quy mô hợp lý gắn với tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các xã, thị trấn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đức Thanh