Nghĩa Đạo huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

15/09/2023 16:29 Số lượt xem: 46

Để huy động mọi nguồn lực tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, xã Nghĩa Đạo đã đặc biệt lưu ý đến công tác tuyên truyền. Xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân, nội dung về: ý nghĩa, mục đích của xây dựng NTM, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2020 đến nay, xã Nghĩa Đạo đã huy động được hơn 42 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 13 công trình; xây dựng 10 mô hình tích tụ được 90 ha sản xuất nông nghiệp hàng hoá… Việc xây dựng NTM trên địa bàn xã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ và nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt. Nhân dân địa phương đã thể hiện được vai trò của mình trong thực hiện, giám sát. Nhân dân đã tích cực góp công, góp sức, tự giác tham gia xây dựng các công trình giao thông, kênh mương; hiến đất, hiến kế, chỉnh trang lại nhà cửa, xây mới các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi. Một số hộ dân tích cực áp dụng KH-KT vào sản xuất, chăn nuôi; đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 0,7%.

 

Hữu Ánh