Nghĩa Đạo chú trọng phát triển đảng viên

21/09/2023 16:17 Số lượt xem: 93

Xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên là then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua xã Nghĩa Đạo đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng chi bộ, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Định kỳ hằng quý rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở chi bộ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới đã đề ra. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động lao động sản xuất, công tác, học tập... qua đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.  Từ năm 2020 đến nay, Nghĩa Đạo đã giới thiệu 34 đồng chí đi học lớp đối tượng kết nạp đảng, trong đó đã  kết nạp được 22 đảng viên mới, 100% các đồng chí được kết nạp đều đảm bảo đúng theo quy định, điều lệ Đảng.

 

Quốc Hoàn