Liên đoàn lao động thị xã thi đua hướng tới Đại hội Công đoàn Bắc Ninh lần thứ XVII

11/09/2023 10:45 Số lượt xem: 53

Với mục tiêu mỗi Công đoàn cơ sở thực hiện một lợi ích đoàn viên, ngay sau khi ĐH Công đoàn thị xã Thuận Thành lần thứ X nhiệm kì 2023 -2028 thành công, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thị xã  đã có nhiều cách làm hay và ý nghĩa thu hút đoàn viên tham gia.Đặc biệt gắn các phong trào thi đua với từng thời điểm, từng đơn vị nhằm tạo sự lan tỏa tham ra hưởng ứng của đoàn viên Công đoàn. Thông qua cácphong trào thi đua đã giúp đoàn viên nhận thức rõ lợi ích của việc là đoàn viên của tổ chức Công đoàn. Từ đó giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động và công tác.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có tổng số 4.571 đoàn viên sinh hoạt tại 137 công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, công đoàn thị xã đã thành lập được 18 công đoàn cơ sở với 1.447 đoàn viên. Với chức năng của mình, LĐLĐ thị xã đã tích cực chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Ngay sau ĐH công đoàn thị xã lần thứ X nhiệm kì 2023 -2028 thành công,  LĐLĐ thị xã Thuận Thành đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích tiến tới ĐH công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII. Trong đó tập trung vào việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách. Các CĐCS chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ, qua đó người lao động được biết, được tham gia, giám sát và cùng xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển. Cùng với đó các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện gắn với đặc thù công việc của CĐCS với phương châm hướng về cơ sở vì lợi ích tối đa của đoàn viên Công đoàn.

Nhận thức rõ đại hội công đoàn tỉnh Bắc Ninh là sự kiến  chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với giai cấp công nhân lao động, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, Liên đoàn lao thị xã Thuận Thành  ngay sau khi tổ chức ĐH công đoàn thị xã  thành công đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo đợt thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ, góp phần tạo nên khí thế thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ trước thềm diễn ra đại hội công đoàn Bắc Ninh lần thứ XVII. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam, phát huy trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong xây Các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp ngành nghề, đơn vị. Đặc biệt là khối doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn. LĐLĐ thị xã huận Thành  đã tích cực chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.  Cùng với đó các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện gắn với đặc thù công việc của CĐCS với phương châm hướng về cơ sở vì lợi ích tối đa của đoàn viên Công đoàn. Qua đó các phong trào thi đua là được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực; hình thức thi đua phong phú, thiết thực, bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa công đoàn và chuyên môn, chú trọng khen thưởng từ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Từ các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để hoạt động Công đoàn phát huy hiệu quả cao, thời gian tới các cấp Công đoàn thị xã  Thuận Thành tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp và năng lực sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Đặc biệt các cấp Công đoàn thị xã ập trung thực hiện tốt phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”; hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

 

Hữu Ánh