Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Thuận Thành chúc mừng ngành nông nghiệp của thị xã nhân Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

16/11/2023 09:36 Số lượt xem: 131

Ngày 14/11/2023, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư thị ủy; Đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Thuận Thành đến chúc mừng các cơ quan ngành nông nghiệp của thị xã Thuận Thành nhân Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2023). Cùng đi có lãnh đạo một số phòng, ban của thị xã.


(Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Thuận Thành chúc mừng Phòng Kinh tế thị xã)

Trong những năm qua ngành nông nghiệp của thị xã Thuận Thành đã không ngừng phát triển, đóng góp nhiều thành tích trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của địa phương; Mặc dù diện tích nông nghiệp của thị xã Thuận Thành ngày càng giảm, song năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản không ngừng được nâng lên, phương thức sản xuất tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nhiều ứng dụng tiến bộ KHKT về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản được ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã triển khai được nhiều mô hình, đề án về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn. Kết quả về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân Thuận Thành không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư thị ủy Thuận Thành đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành nông nghiệp của thị xã Thuận Thành, đồng chí đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo các cơ quan cùng với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành nông nghiệp thị xã tiếp tục phấn đấu, phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt mục tiêu đồng hành và gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn hướng tới xây dựng nông nghiệp Thuận Thành phát triển bền vững, thịnh vượng.

 

Nguyễn Lam