Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống thị xã Thuận Thành

01/12/2023 15:42 Số lượt xem: 132

Ngày 01/12/2023, Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành. Dự lễ khai giảng có đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.  


 

Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 39 học viên, là những học sinh ưu tú của các Trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Đây là lớp dành riêng cho đối tượng học sinh khối THPT, 39 em tham gia lớp bồi dưỡng là những học sinh xuất sắc, đoàn viên ưu tú được lựa chọn. Các em cần thấy rõ niềm vinh dự, tự hào được Chi bộ nhà trường chọn lựa cử đi học, từ đó xác định trách nhiệm trong quá trình học tập; nghiêm túc chấp hành tốt những nội quy mà Ban tổ chức lớp học đã đề ra, nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trong học tập; kết thúc lớp học thực hiện viết thu hoạch; phấn đấu được đánh giá đạt loại khá trở lên.

Sau lớp học, mỗi học sinh vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, kiên trì rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu tham gia các hoạt động của trường, của lớp và của địa phương; nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập để sớm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Quốc Hoàn