Hội nông nghiệp phát triển nông thôn huyện triển khai nhiệm vụ năm 2022

15/01/2023 16:26 Số lượt xem: 116

Ngày 13/01/2023, hội nông nghiệp phát triển nông thôn huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, công bố quyết định đổi tên hội làm vườn, thành hội nông nghiệp phát triển nông thôn.

Cũng như các hội đoàn thể khác, năm 2022, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, đã ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội cũng như đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cảu Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên. Do đó công tác hội và phong trào nông dân đã có bước phát triển vững mạnh toàn diện. Trong đó phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được duy trì và phát triển ở các cấp hội, khơi dậy ý chí, bản chất cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất của nông dân, khuyến khích hội viên phát triển sản xuất, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Trong năm hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, cứ 150 cán bộ tham gia 3 lớp tập huấn tại tỉnh; tổ chức được 2 lớp dạy nghề cho nông dân tại 2 xã An Bình và Hà Mãn, đẩy mạnh phát triển các vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao với tổng số 104 ha, sản lượng mỗi năm đạt 1.535 tấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hội Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội trên địa bàn huyện đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cơ sở Hội tiếp tục bám sát nội dụng, kế hoạch của Hội đã đề ra; tiếp tục phát triển, nâng cao số hội viên tham gia sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phát triển các phong trào cả bề rộng và chiều sâu nhằm từng bước đáp ứng nguyện vọng của Hội viên. Đẩy mạnh phong trào vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới.

Đức Thanh