Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể

15/09/2022 15:00 Số lượt xem: 169

Ngày 13/9/2022, Huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, đoàn thể. Đồng chí Văn Quốc Cường, phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện ngay từ đầu năm. Trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh huyện; Chỉ đạo hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, làm tốt công tác đào tạo, bối dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm túc các thông báo, nghị quyết, kết luận của thường trực, BTV huyện ủy; Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác dân vận của Đảng được UB MTTQ và các ngành đoàn thể quan tâm thực hiện, chủ động nắm tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trước một số vụ việc có dấu hiệu phức tập tại địa phương. Tham gia tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện nghiêm túc đúng đối tượng. Các cấp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Liên đoàn lao động tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp, bổ sung, làm rõ những kết quả cũng như các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Văn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời bám sát các chương trình công tác của BTV Huyện ủy, chương trình công tác của ngành và tình hình thực tế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

Quốc Hoàn