Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

16/03/2023 10:48 Số lượt xem: 147

Ngày 14/3/2023, Ban Tôn giáo chính phủ tổ chức giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Thuận Thành. Dự buổi giám sát có đồng chí Phạm Văn Thuận, Phó Trưởng phòng thanh tra - pháp chế ban Tôn giáo chính phủ, lãnh đạo các phòng, ban của Ban Tôn giáo chính phủ, lãnh đạo Sở nội vụ, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Theo báo cáo tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thuận Thành có 69 cơ sở tín ngưỡng và 15 cơ sở tôn giáo được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, tổng số tăng ni đang sinh hoạt tôn giáo là 75 người. Những năm qua, hoạt động TNTG trên địa bàn huyện đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận tầng lớp nhân dân. Nhiều lễ hội TNTG đã hút thu đông đảo quần chúng nhân trong và ngoài huyện tham dự, góp phần không nhỏ vào hoạt động quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tuy nhiên hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở tín ngưỡng để phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở những ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đại diện đoàn giám sát của ban tôn giáo chính phủ đề nghị thời gian tới huyện Thuận Thành tiếp tục quan tâm công tác phối hợp với các ngành để giải quyết kịp thời các các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tôn giáo theo quy định pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, giáo lý và theo quy định pháp luật.

Đức Thanh