Báo Bắc Ninh - Huyện ủy Thuận Thành ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2023-2025

15/03/2023 09:58 Số lượt xem: 116

Chiều 14-3, Báo Bắc Ninh - Huyện ủy Thuận Thành tổ chức ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025. Dự hội nghị ký kết có đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Bắc Ninh; các đồng chí lãnh đạo báo Bắc Ninh, các phòng ban của báo Bắc Ninh; về phía huyện ủy Thuận Thành có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo huyện ủy, Văn phòng huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện; lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện.

Những năm qua, Báo Bắc Ninh và huyện Thuận Thành thực hiện tốt công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp… trên địa bàn huyện Thuận Thành đem lại kết quả tích cực, thiết thực. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hai cơ quan thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền, cụ thể từng năm và cả giai đoạn 2023 - 2025: Tập trung tuyên truyền công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch hằng năm của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thuận Thành; tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng - an ninh. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Đề án xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai Đề án thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn của địa phương từng năm.

Đức Thanh - Phong Vân