Thống kê truy cập

Trực tuyến : 15857
Đã truy cập : 48191223

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi là nhiệm vụ quan trọng, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh, lây lan, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế và thu nhập của người chăn nuôi, tác động đến sức khỏe con người. Vì vậy thời gian qua huyện Thuận Thành đã chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi.