Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 41
Thường trực HĐND thành phố

 DANH SÁCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HĐND

THÀNH PHỐ BẮC NINH KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH:

 
 
 
 
Đ/c: Vũ Chí Kiên
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
 
Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.
 

Đ/c Nguyễn Thanh Mai

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI.

 II. TRƯỞNG CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ:

          Ban Kinh tế - xã hội: Đ/c Nguyễn Hoàng Long- Uỷ viên Ban Thường vụ ,Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

          Ban Pháp chế: Đ/c Nguyễn Mạnh Hiếu- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
Admin
Nguồn: UBND Thành phố